Në kundërshtim me besimin popullor, Lorem Ipsum nuk është thjesht tekst i rastësishëm. Ai i ka rrënjët në një pjesë të letërsisë klasike latine që nga viti 45 para Krishtit, duke e bërë atë mbi 2000 vjet më të vjetër.

Ka shumë variacione të pasazheve të Loremin Ipsum në dispozicion, por shumica kanë ndryshime me injektim.

Kërkesa për shitje dhe qira: [email protected]